Tuotantoprosessi

Tuotanto

Vanadiinipitoisten sivutuotteiden jalostaminen tapahtuu Raaheen rakennettavassa metallitehtaassa, jonka päätuotteet tulevat olemaan ferrovanadiini ja raakateräs. Ferrovanadiinia käytetään seosaineena erikoislujien teräslaatujen valmistuksessa ja raakaterästä esimerkiksi valimoteollisuuden raaka-aineena. Metallitehtaan jalostusprosessissa syntyy myös hyödyntämiskelpoisia sivutuotteita.

Tuotantoprosessi