Ajankohtaista

Mustavaaran Kaivos Oy on nyt Ferrovan Oy

Mustavaaran Kaivos Oy:n uusi toiminimi 19.1.2018 alkaen on Ferrovan Oy. Nimenmuutoksen taustalla on yhtiön strategian muuttuminen perinteisestä kaivostoiminnasta metallien talteenottoon terästeollisuuden sivutuotevirroista kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. Samalla uusi nimi kuvaa osuvasti yhtiön tulevaa päätuotetta ferrovanadiinia. Nimenmuutos ei vaikuta yhtiön muihin tietoihin kuten Y-tunnukseen, pankkitietoihin tai organisaatiorakenteeseen. Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@ferrovan.com Lisätietoja: toimitusjohtaja Jukka Pitkäjärvi, +358 44 488 7200,  jukka.pitkajarvi@ferrovan.com

...
Posted in Tiedotteet | Leave a comment

Markku Blomberg Mustavaaran Kaivos Oy:n rahoitusjohtajaksi

Markku Blomberg on nimitetty Mustavaaran Kaivos Oy:n rahoitusjohtajaksi 2.1.2018 alkaen. Blomberg on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri ja hänellä on yli 25 vuoden kokemus laskentatoimen eri osa-alueilta sekä rahoitus- ja toimitusjohtajan tehtävistä. Hän on aiemmin toiminut mm. Transtech Oy:n rahoitusjohtajana ja toimitusjohtajana. Mustavaaran Kaivos Oy:n rahoitusjohtajana Markku Blombergin vastuualueelle kuuluu muun muassa yhtiön toiminnan rahoituksen ja Raahen
+ Read More

...
Posted in Uutiset | Leave a comment

Avoin työpaikka: Chief Financial Officer

Tule mukaan clean tech -hankkeeseemme hakemalla työpaikkaa: CHIEF FINANCIAL OFFICER          As the CFO you will assume responsibility for all financial matters of the company. You will be one of the key members of the company’s management team working in close cooperation with managing director, project manager and chief operating officer. You
+ Read More

...
Posted in Uutiset | Leave a comment

Raahen vanadiinitehtaan suunnittelu valmistuu 9,7 milj. euron rahoituspaketin myötä

Mustavaaran Kaivos Oy (MKOy) on saanut päätökseen rahoitusjärjestelyn, jonka turvin yhtiö viimeistelee Raahen vanadiinitehtaan kannattavuusselvityksen seuraavien yhdeksän kuukauden aikana. Rahoitusjärjestelyyn osallistuivat Osuuskunta PPO, Tesi sekä MKOy:n nykyiset pääomistajat Tamares Mining Holding B.V., Akkerman Exploration B.V. ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen. Vanadiinitehdas hyödyntää terästehtaiden kierrätettäviä kuonia MKOy:n tavoitteena on rakentaa Raahen sataman alueelle vanadiinitehdas, joka hyödyntää raaka-aineenaan
+ Read More

...
Posted in Tiedotteet | Leave a comment

Raahen YVA-yleisötilaisuudessa käytiin vilkasta keskustelua

Mustavaaran Kaivos Oy:n metallituotetehdashankkeen YVA-yleisötilaisuus järjestettiin Raahessa Kauppaporvarin kulttuuri- ja kongressitiloissa tiistaina 30.8.2016. Paikalla oli noin 40 hankkeesta ja sen YVA-menettelyn etenemisestä kiinnostunutta.   YVA-konsulttina hankkeessa toimivan Pöyry Finland Oy:n edustajat kertoivat suunnitteilla olevan metallituotetehtaan arvioiduista ympäristövaikutuksista, kuten lisääntyvästä liikenteestä. Kaivosyhtiön toimitusjohtaja Jukka Pitkäjärvi esitteli mm. hankkeen aikataulua ja korosti suunnitellun metallituotetehtaan edustavan kierrätystä parhaimmillaan,
+ Read More

...
Posted in Uutiset | Leave a comment

YVA-selostus valmistui

Raahen metallituotetehdashanketta koskeva arviointiselostus on toimitettu Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle.   Selostus sisältää metallituotetehdashankkeen vaikutuksia mm. maankäyttöön, ilmanlaatuun, vesistöihin ja liikenteeseen.  Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on julkaissut YVA-selostuksen liitteineen ympäristöhallinnon yhteisessä verkkopalvelussa. Selostus on myös nähtävillä useissa Raahen kaupungin ja ELY-keskuksen toimipisteissä, tarkemmat tiedot YVA-kuulutuksessa.   YVA-menettelyä koskeva yleisötilaisuus järjestetään tiistaina 30.8.2016 klo 17-19 Kauppaporvarin kulttuuri- ja kongressitilojen Fregatti-salissa
+ Read More

...
Posted in Uutiset | Leave a comment

Asemakaavoitus hyvässä vauhdissa

Raahen metallituotetehtaan suunnittelu on edennyt siihen pisteeseen, että myös asemakaavoitustyö saatiin liikkeelle.   Raahen kaupunginhallitus hyväksyi Mustavaaran Kaivos Oy:n kaavoitusaloitteen vuonna 2012 ja käynnisti siihen liittyvät osayleiskaavan ja asemakaavan laadinnat. Osayleiskaava on kaupungin kaavoitusohjelmassa ja nyt myös asemakaavoitus on käynnistynyt. Asemakaavoituksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua Raahen kaupungin internetsivuilla.   Suunnittelualue sijaitsee satama- ja teollisuusalueen
+ Read More

...
Posted in Uutiset | Leave a comment

Raahen vanadiinitehtaan suunnittelu etenee

Mustavaaran Kaivos Oy (MKOy) valmistelee vanadiinitehtaan rakentamispäätöstä vuoden 2016 lopulle.   MKOy on jatkanut Raaheen rakennettavan vanadiinitehtaan laitossuunnittelua ja tuotantoprosessin optimointia, sekä solminut tarvittavia sopimuksia kansainvälisten insinööritoimistojen ja laitetoimittajien kanssa. Hankkeen viimekuukausien suotuisa edistyminen on ollut mahdollista Tekesin lokakuussa myöntämän 3.5 miljoonan euron lainan ansiosta.   Rakennettava tehdas on ainutlaatuinen, koska sen tuotantoprosessi perustuu kierrätysraaka-aineen
+ Read More

...
Posted in Tiedotteet | Leave a comment

Tekes on myöntänyt Mustavaaran Kaivos Oy:lle lainan vanadiinitehtaan kannattavuusselvitystä varten

Tekes on myöntänyt 3,5 miljoonan euron lainan Mustavaaran Kaivos Oy:lle (MKOy) vanadiinitehtaan kannattavuusselvitystä varten.   Suunnitteilla oleva tehdas tulee käsittelemään vanadiinipitoista raaka-ainetta, joka on peräisin SSAB: n terästuotannosta Suomessa ja Ruotsissa.   MKOy tekee parhaillaan Raaheen suunnitteilla olevan vanadiinitehtaan kannattavuusselvitystä. Suunnittelu käsittää vanadiinin ja muiden tuotteiden valmistuksen teknologia- ja prosessikehityksen. Tekesin myöntämä laina käytetään kannattavuusselvityksen
+ Read More

...
Posted in Tiedotteet | Leave a comment

Mustavaaran Kaivos Oy suunnittelee vanadiinitehdasta Raaheen

Yhtiö on solminut aiesopimuksen SSAB Merox:n kanssa   Mustavaaran Kaivos Oy (MKOy) on solminut aiesopimuksen SSAB Merox:n kanssa vanadiinipitoisen sivutuotteen toimittamisesta MKOy:n suunnitteilla olevan tehtaan raaka-aineeksi. Samalla MKOy on solminut yhteistyösopimuksen teknologiayritys Outotec:n kanssa metallituotetehtaan suunnittelemiseksi ja teknologian toimittamiseksi.    Yhtiö suunnittelee aloittavansa vanadiinin tuotannon Raahen satama-alueelle rakennettavassa tuotantolaitoksessa. Tehdas tulee käsittelemään vanadiinipitoista raaka-ainetta, joka
+ Read More

...
Posted in Tiedotteet | Leave a comment