Raahen vanadiinitehtaan suunnittelu etenee

Mustavaaran Kaivos Oy (MKOy) valmistelee vanadiinitehtaan rakentamispäätöstä vuoden 2016 lopulle.

 

MKOy on jatkanut Raaheen rakennettavan vanadiinitehtaan laitossuunnittelua ja tuotantoprosessin optimointia, sekä solminut tarvittavia sopimuksia kansainvälisten insinööritoimistojen ja laitetoimittajien kanssa. Hankkeen viimekuukausien suotuisa edistyminen on ollut mahdollista Tekesin lokakuussa myöntämän 3.5 miljoonan euron lainan ansiosta.

 

Rakennettava tehdas on ainutlaatuinen, koska sen tuotantoprosessi perustuu kierrätysraaka-aineen hyödyntämiseen. Tehdas tulee käsittelemään vanadiinipitoista raaka-ainetta, joka on peräisin SSAB:n terästuotannosta Suomessa ja Ruotsissa. Vanadiinitehtaan tuotteet tulevat olemaan ferrovanadiini, harkkorauta ja erityyppiset mineraalituotteet.

 

Samanaikaisesti MKOy on jatkanut neuvotteluja hankkeen rahoituksesta. Kiertotaloutta tukeva hanke on herättänyt kiinnostusta niin Suomessa kuin ulkomaillakin ja seuraava rahoituskierros on tarkoitus saattaa päätökseen huhtikuussa.

 

Pitkäjänteistä tutkimusta ja osaamista

Innovatiivinen kierrätysraaka-ainetta hyödyntävä tuotantoprosessi on vuosikymmeniä kestäneen pohjoismaisen kehitysyhteistyön tulos. Ruotsalaisen SWEREAMefos-tutkimuslaitoksen johtamissa projekteissa olivat mukana SSAB (mukaan lukien entinen Ruukki), LKAB ja MISTRA. Näiden tulosten pohjalta MKOy on jatkanut prosessiteknologian kehittämistä ja kierrätysraaka-aineen sulatusprosessi saatiin onnistuneesti testattua pilottimittakaavassa SwereaMEFOSin tutkimuslaitoksessa Luulajassa viime vuonna.

 

”Uskomme vahvasti hankkeeseemme, jossa tuotanto perustuu kierrätysraaka-aineen hyödyntämiseen ja joka edistää merkittävästi kiertotaloutta”, sanoo Mustavaaran Kaivos Oy:n toimitusjohtaja Jukka Pitkäjärvi.

 

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jukka Pitkäjärvi
044 488 7200
jukka.pitkajarvi(at)mustavaarankaivos.com

 

Mustavaaran Kaivos Oy on perustettu vuonna 2011. Yhtiön tavoitteena on käynnistää vanadiinin tuotanto Suomessa terästeollisuuden sivutuotteita jalostamalla ja hyödyntää tulevaisuudessa myös Taivalkosken Mustavaaran esiintymän vanadiinimalmia.

 

Maailman vanadiinituotannosta suurin osa menee terästeollisuuteen, missä sitä käytetään teräksen lujuutta lisäävänä seosaineena. Vanadiinin kysynnän arvioidaan kaksinkertaistuvan seuraavan 10 vuoden aikana.

 

Lataa lehdistötiedote tästä