Ferrovan Oy on yksityinen suomalainen yhtiö, joka suunnittelee aloittavansa vanadiinin tuotannon Raahen satama-alueelle rakennettavassa metallituotetehtaassa. Metallituotetehdas tulee käsittelemään vanadiinipitoista raaka-ainetta, joka on peräisin SSAB:n terästuotannosta Suomessa ja Ruotsissa. Tuotantovaiheessa tehdas tarjoaa yli 100 pysyvää työpaikkaa.

Metallituotetehtaan päätuotteet tulevat olemaan ferrovanadiini ja raakateräs.

 

Ferrovanadiinia käytetään seosaineena erikoislujien teräslaatujen valmistuksessa. Raakaterästä käyttää esimerkiksi valimoteollisuus raaka-aineenaan.
Maailman vanadiinituotannosta suurin osa menee terästeollisuuteen. Vanadiiniteräs on erittäin vahvaa ja kevyttä. Vanadiiniterästä käytetään erityisesti rakennusteollisuudessa, lentokoneiden rakenteissa ja työkalujen valmistuksessa. Vanadiinia käytetään myös katalyyttina kemianteollisuudessa sekä tulevaisuudessa yhä enemmän akku- ja patteriteollisuudessa.